Jenis Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Program Pendidikan Kecakapan Hidup “Sahaja” Adapun beberapa jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh team Pendidikan Kecakapan Hidup “Sahaja ” sebagai berikut :

  • Tata Rias Rambut
  • Tata Rias Pengantin ” Solo Putri “
  • Tata Rias Pengantin ” Solo Basahan”